Classic Popper a Mini Classic Popper

Classic Popper a Mini Classic Popper

 - padacie reakčné siluetové terče

- nastaviteľný uhol sklonu

- mnohonásobné použitie

- z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,

- určený pre krátke i dlhé strelné zbrane

- obojstranne použiteľná cieľová platňa

- cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom podstavci

 

Terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v náročných podmienkach armády  a polície. Tieto padacie poppre sú najpopulárnejšími požívanými terčmi vôbec. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotia výsledok zásahu. Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting Confederation ) 

Terčová platňa padacieho popra môže byť rýchlo otočená na druhú stranu a tým pádom môžete využiť obe strany poppra a efektívne meniť charakter parkúru.