Classic Popper a Mini Classic Popper

Classic Popper a Mini Classic Popper

 - padacie reakčné siluetové terče

- mnohonásobné použitie

- terč aj krycia platňa z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 alebo 600 Brinellov,

- určený pre krátke i dlhé strelné zbrane

- obojstranne použiteľná cieľová platňa

- cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom podstavci

- Hrúbka 8-12mm

-váha max 25kg

-terč može byť vyhotovený že po zásahu padne dozadu, dopredu poprípade sa po zásahu ostane stáť s miernym výkyvom a vráti sa do povôdnej polohy (treba vopred našpecifikovať). 

- Spoj popra môže byť realizovaný pomocou navarenej osky, vypálený z jednohu kusu, poprípade spojený skrutkovým spojom. 

 

Terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v náročných podmienkach armády  a polície. Tieto padacie poppre sú najpopulárnejšími požívanými terčmi vôbec. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotia výsledok zásahu. Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting Confederation ) 

Terčová platňa padacieho popra môže byť rýchlo otočená na druhú stranu a tým pádom môžete využiť obe strany poppra a efektívne meniť charakter parkúru.