Gongs swinger

Gongs swinger

- výkyvný oceľový držiak upevnený na hriadeli a uložený v guličkových ložiskách je určený pre uchytenie dvoch gongov o tvrdosti 500 Brinellov a priemere 200mm

- určený pre krátke i dlhé strelné zbrane

- ľahký, jednoducho premiestniteľný terč ktorý je ideálny pre taktický výcvik podľa vopred vytvorených scenárov a na IPSC preteky

- terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu aj v náročných podmienkach armády, polície i športu.

 

Gongs swinger Vám umožní ekonomicky včleniť pohyblivé terče do vášho tréningového procesu. Pre svoju výkyvnú schopnosť môžu simulovať nezainteresovanú zvedavú osobu vykúkajúcu zpoza rohu obytného bloku, či kryjúceho sa útočníka počas streľby.

Pohyb kývačky je realizovaný pomocou proti závažia. Gongs swinger sa môže aktivovať zostrelením popra, otvorením dverí, či zatiahnutím za lanko... .

Doba efektívneho kývania sa cca 2min.

Po zostrelení prvého gongu sa zmení rýchlosť a charakter kývania.