Gongy a siluety

Gongy a siluety

- statický alebo sklopný siluetový terč

- mnohonásobné použitie

- z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov

- určený pre krátke i dlhé strelné zbrane

- cieľová platňa jednoducho vymeniteľná na univerzálnom podstavci

- obojstranné použitie

- terč je navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu aj v náročných podmienkach armády, polície i športu

 

Tento statický terč je vhodný na tréningovú streľbu a nahrádza klasické papierové terče. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotí výsledok zásahu.

Rozmery gongov a plejtov sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting Confederation ).

Siluety zvierat sú navrhnuté podľa platných pravidiel siluetovej streľby - IMSSU (International Metallic Silhouette Shooting Union).