Krajské riaditeľstvo policajného zboru Nitra

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Nitra

Spoločnosť PATIP s.r.o. sa úspešne stala dodávateľom terčových sytémom pre KR PZ Nitra.