Reverzné Poppre

Reverzné Poppre

 

- reakčné reverzné siluetové terče
- mnohonásobné použitie
- z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov,
- určené pre krátke i dlhé strelné zbrane
- cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom podstavci
- terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v náročných podmienkach armády a polície.


Tieto tréningové popre je veľmi vhodné používať pre tréning siluetovej streľby na krátke i dlhé vzdialenosti. Akusticky i vizuálne okamžite vyhodnotia výsledok zásahu a automaticky sa vrátia do východiskovej pozície a sú znova pripravené na ďalšie použitie.
Rozmery sú navrhnuté podľa platných pravidiel pre praktickú streľbu - IPSC (International Practical Shooting Confederation).