Popre

Classic Popper a Mini Classic Popper

 - padacie reakčné siluetové terče - mnohonásobné použitie - terč aj krycia platňa z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 alebo 600 Brinellov, - určený pre krátke i dlhé strelné zbrane - obojstranne použiteľná cieľová platňa - cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom...

Pepper Popper a mini Pepper Popper

  - padacie reakčné siluetové terče - mnohonásobné použitie - z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov alebo 600 Brinellov - určený pre krátke i dlhé strelné zbrane - obojstranne použiteľná cieľová platňa - cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom podstavci -...

Kombinované terče

  - padacie reakčné siluetové terče so zdvíhacím zariadením pre papierový terč - nastaviteľný uhol sklonu - mnohonásobné použitie - z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov, - určený pre krátke i dlhé strelné zbrane - obojstranne použiteľná cieľová platňa - cieľové platne...

Reverzné Poppre

  - reakčné reverzné siluetové terče - mnohonásobné použitie - z kaleného materiálu o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov, - určené pre krátke i dlhé strelné zbrane - cieľové platne jednoducho vymeniteľné na univerzálnom podstavci - terč navrhnutý tak, aby spĺňal spoľahlivo svoju funkciu i v...